Koronawirus (COVID-19)

 

Centra Mail Boxes Etc. pracują bez zmian

Jesteśmy dla ciebie otwarci, ale podejmij środki ostrożności, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się COVID-19:

  • Nie odwiedzaj Punktu MBE jeśli jesteś chory lub przeziębiony.
  • W Punkcie MBE może jednocześnie przebywać dwóch klientów.
  • Podczas wizyty w centrum MBE prosimy naszych klientów o zachowanie 2 metrów odległości od siebie i 2 metrów od personelu przy ladzie. Być może będziemy musieli ograniczyć dostęp do centrum na krótki okres czasu w przypadku dużej ilości odwiedzających, aby zapewnić tę bezpieczną odległość. Jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt telefoniczny lub zaczekanie na zewnątrz.
  • Aby odebrać przesyłki czy zrealizowane zlecenia zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego z wybranym Centrum MBE. Kontakt do Twojego Centrum znajdziesz korzystając z lokalizatora Punktów.

Proszę również zawsze stosować się do poniższych wytycznych:

  • Często myj ręce ciepłą wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund

  • Jeśli kichasz lub kaszlesz, zakryj usta i nos chusteczką, a następnie wyrzuć ją do zamkniętego kosza

  • Unikaj kontaktu z osobami chorymi i mającymi trudności z oddychaniem
     

Wszystkie ograniczenia oraz zasady bezpieczeństwa dostępne są również na stronie gov.pl.

Sekcja FAQ

Czy mogę zarazić się koronawirusem przez dotknięcie paczki? 

"Przenoszenie przez nieożywione powierzchnie nie zostało jeszcze udokumentowane. Zakażenie SARS-CoV-2 poprzez powierzchnie, które nie należą do bezpośredniego środowiska pacjenta z objawami, takie jak importowane towary, poczta lub bagaż, wydaje się zatem mało prawdopodobne". (Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Jakie są ograniczenia wysyłkowe z powodu koronawirusa?

W zależności od usługi transportowej, mogą istnieć ograniczenia w wysyłce. Ponieważ ograniczenia te są dostosowywane codziennie, w indywidualnych przypadkach należy skontaktować się z wybranym Centrum MBE celem uzyskania aktualnych informacji.

 

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę,
Zespół Mail Boxes Etc.

MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl
##COUNTRY##
At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz