Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Zdrowie i życie przybywających zza wschodniej granicy osób nie jest nam obojętne. Jako sieć Centrów #PeoplePossible od dziś udostępniamy przebywającym w naszym kraju uchodźcom skrytki adresowe w naszych placówkach w Polsce, by mogli odbierać korespondencję lub skany korespondencji bez względu na czasowy i zmieniający się adres pobytu. Sprawdź jak to działa i jakich dokumentów potrzebujesz, by skorzystać ze skrytki adresowej MBE.

 

Oto lista naszych placówek, w których uzyskasz wsparcie z zakresu obsługi korespondencji:

BIAŁYSTOK: 

BYDGOSZCZ:

GRODZISK MAZOWIECKI:

KĘDZIERZYN - KOŹLE:

KOSZALIN: 

KRAKÓW:

LUBLIN: 

ŁÓDŹ: 

PIASECZNO: 

POZNAŃ: 

PRUSZKÓW:

PRZEMYŚL:

RZESZÓW:

SANOK: 

SIEDLCE: 

SOSNOWIEC: 

WARSZAWA:

WROCŁAW:

 

Jak to działa?

 

  

Czego potrzebujesz?

Skrytkę założysz na podstawie:

  • paszportu w ramach ruchu bezwizowego,
  • wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ,
  • wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen,
  • posiadanego zezwolenia na pobyt,
  • na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

 

MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl

##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz