Shipping, Logistics, e-Commerce

We take the field for your business with tailor-made solutions for your company

Your products travel protected
Choose our complete solution to protect your items during shipping.
Create and manage your shop online easily
Sell online on , a fully customizable e-Commerce , adapted to the growth pf your business
Reach your customers around the world

Expand your business with our solutions for international shipping.

WE HELP YOU AND YOUR BUSINESS SUCCEED
MBE Service Centers facilitate the activities of entrepreneurs, businesses and private consumers through a platform of digital-ready shipping, fulfillment, marketing, e-commerce and print solutions delivered with a distinguished and unique level of customer service.
3 150 +
MBE Service Centers operating currently around the globe.
58
Countries worldwide where you can find MBE Service Centers.
1 000 000
Business customers who have chosen MBE Solutions.
MBE Solutions
Pack & Ship
Print & Marketing
Logistics & E-commerce
Etc. - Other product and services
Pack & Ship

Send documents and products easily and safely in Europe and Worldwide with flexible solutions tailored to your needs.

Print & Marketing

Creative and flexibile marketing solutions to match any budget, time and quality needs. Rely on MBE Experts to make the most out of your business.

Logistics & E-commerce

Keep everything under control, from inventory, returns and warehouse to your e-commerce orders and reports to save time and resources. 

Etc. - Other product and services

Discover a wide range of products and services, from packing materials and office supplies to professional website creation and e-commerce.

Latest News
09/05/2024
MBE Worldwide Group 2023 results
28/11/2023
Wytyczne cenowe dotyczące wysyłki MBE DOC na rok 2024
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.


MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl
##COUNTRY##
At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Back