##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Back

Interested in opening an MBE Center? Dołącz do nas!

Mission

Mail Boxes Etc. (MBE) facilitates the activities of entrepreneurs, people and businesses, worldwide, through our easy-access distribution network and customized services and products delivered with a distinguished and uniqu level of customer service.

Wartości MBE

W MBE wiemy, że to nasi ludzie umożliwiają nam osiąganie naszych celów. Dzięki wysiłkom na rzecz różnorodności i inkluzywności możemy zapewnić, że nasze globalne miejsca pracy są dynamiczne, wspierają wszystkich członków naszego Zespołu oraz są odzwierciedleniem naszych klientów i lokalnych społeczności. Różnorodność i Włączenie są podstawowymi czynnikami napędzającymi naszą innowacyjność i sukces. Nasz duch przedsiębiorczości i współpracy jest jeszcze silniejszy gdy wiele różnych osób, perspektyw i środowisk jest ukierunkowanych na osiągnięcie celów MBE.

   

 

The story

MBE has kept growing throughout its history. The people at MBE's 1.600 current locations in 31 countries use our business concept to solve the needs of local businesses and consumers in the communities in which they live.

Product & Services

MBE operates in the business services industry offering shipping, logistic, communication and postal support for private and business customers - mainly small and medium-sized companies - to improve productivity via outsourcing needs and processes to MBE which are not part of their core activities.

Brand Identity

MBE's brand identity, established via local and national campaigns on the web, radio, TV, print media, billboards and other unique venue events, underscores MBE's prominence and reputation for entrepreneurial excellence, superior quality service and enviable customer loyalty.

Z życia sieci

Informacje oraz aktualności z życia sieci.

MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl