F.A.Q. Przesyłki i Pakowanie

Zabroniony jest import i eksport poniższych produktów:

 • Żywe zwierzęta
 • Broń
 • Towary o bardzo wysokiej wartości (antyki, drogocenne kamienie )
 • Kość słoniowa i wyroby z kości słoniowej
 • Napoje o wysokiej zawartości alkoholu
 • Gotówka i dokumenty zbywalne (czeki, weksle itp.)
 • Artykuły pornograficzne
 • Towary niebezpieczne
 • Skóra i futro zwierząt
 • Tytoń i wyroby tytoniowe

Punkty MBE nie zajmują się transportem towarów o poniższych cechach:

 • towary zakazane przez prawo lokalne, krajowe, europejskie lub międzynarodowe
 • towary, które mogą naruszyć jakiekolwiek prawo tytułem eksportu lub importu
 • towary, które mogą narazić na niebezpieczeństwo pracowników lub środki transportu
 • towary, które mogą zabrudzić, poplamić lub zniszczyć inne towary lub sprzęt

W przypadku wyjątkowych zapytań, skontaktuj się z punktem MBE.

MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl • www.mbe.pl
##COUNTRY##
At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz